Zpracujeme pro Vás daňovou evidenci a účetnictví, jednak jako správný podklad pro daňové přiznání a jednak pro Vaše potřeby řízení firmy a směřování peněžních toků

Základní nabízené okruhy:

 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování mezd
 • konzultační činnost při zavádění kompletních účetních systémů
 • přizpůsobení stávajících informačních systémů na požadavky klientů a investorů
 • vypracování zpráv a reportů dle požadavků klienta
 • zpracování finančních analýz a bankovních žádostí

 

Daňová kancelář Kottík poskytuje ucelené daňové, právní a účetní služby pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.

Jsme si vědomi skutečnosti, že daňová a účetní oblast je pro většinu podnikatelů velmi nepřehledná, složitá a neprůhledná, ale chtě nechtě se jí musí řídit. Proto veškeré starosti o Vaše daně a účetnictví převezmeme, aby jste se mohli plně věnovat Vašemu podnikání, tedy tomu čemu rozumíte zase Vy a na co potřebujete plně využít svoji energii a čas.

Daňová kancelář Kottík odpovídá za své služby uzavřenou pojistkou až do částky 10 mil. Kč.

Základní nabízené oblasti:

 • zpracování veškerých daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby
 • průběžné daňové a ekonomické poradenství
 • zastupování při jednání s finančními úřady
 • plánování daní - vypracování daňové optimalizace

Nespornou výhodou dlouhodobé spolupráce je hloubková znalost poměrů ve firmě, tedy způsob a metodika vedení účetnictví, historická rozhodnutí a jejich dopady, personální i organizační struktura, atd.

Následně pak průběžným konzultováním a řešením účetních a daňových problémů společně odstraňujeme případné nejasnosti a možné "třecí plochy" při případné kontrole ze strany správce daně.

Dlouhodobou spoluprací lze docílit značných úspor a to ve dvou rovinách. Především je to skutečnost,že klient neplatí daně vyšší než mu zákon ukládá a pak, že jeho daňové povinnosti jsou zpracovány v souladu se zákony a nevystavuje se do budoucna riziku doměrku za nesprávně přiznané a odvedené daně.

Pokud i přes veškerou péči přece jen dojde k případnému doměrku daňové povinnosti, má klient jistotu, že takto vzniklou škodu mu daňový poradce nahradí, neboť výkon daňového poradenství má každý daňový poradce prostřednictvím pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu při výkonu daňového poradenství pojištěnu. Což je nesrovnatelná výhoda oproti zdánlivě levnějším službám poskytovaným velkým množstvím samostatných účetních či účetních firem, kteří ovšem neručí za své služby uzavřenou pojistkou.

 

Veškeré služby poskytované našim dlouhodobým klientům, poskytujeme samozřejmě ve stejné kvalitě i klientům požadujícím jednorázovou spolupráci.

Jedná se zejména o:

 • zastupování při jednání před správci daně Jistě každý z nás zná rčení "neznalost zákona neomlouvá". V daňové oblasti může každý svá práva uplatňovat při jednáních se správci daně. Jak mám ale uplatnit něco, o čem ani nevím, že existuje? Proto pomoc daňového poradce při jednáních se správcem daně jednoznačně zvyšuje "šance" klientů na to, že svá práva mohou  a budou konzumovat v maximálně možné míře. Zastupování probíhá na základě plné moci, a to buď tak, že jde daňový poradce s klientem na jednání anebo toto jednání může daňový poradce absolvovat i sám.
 • zpracování jednorázových daňových přiznání Veškerá daňová přiznání, která máte zpracovat a odevzdat správci daně za Vás můžeme zpracovat a podat. Jedná se o přiznání k DPH, k dani z příjmů FO i PO, dani silniční, dani z nemovitostí, dani z nabytí nemovitých věcí, atd.
 • zpracování daňových a účetních dotazů Na základě písemného dotazu vypracujeme podrobnou odpověď.
 • zpracování - "Due - Diligence" Zvažujete-li možnost koupě obchodního podílu, vstup do společnosti obchodního partnera nebo koupi celé firmy, je jednou ze zvažovaných rizik i skutečnost, že nevíte jakého "daňového kostlivce" si sebou firma nese. Právě na tyto situace, tedy identifikování a vyhodnocení možných rizik z minulosti je tato služba zaměřena.

 

© 2023 Daňová kancelář Kottík s.r.o. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.